«Самұрық – Энерго» АҚ

«Самұрық - Энерго» АҚ 2007 жылы «Самұрық» Холдингі құрамына кіретін энергетикалық активтерді шоғырландыру, корпоративтік басқару жүйесін оңтайландыру, Қазақстандағы қуат өндірістерін құру мен жаңғырту бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру мақсатында құрылған.

«Самұрық Энерго» басқару қарамағында ірі электростанциялар қызмет атқаруда: Екібастұз ГРЭС-2, Жамбыл ГРЭС-сы, Бұқтырма ГЭС-ы, Шульба ГЭС-ы, Өскемен ГЭС-ы, Шардара ГЭС-ы, Алматы электростансалар кешені. Қазіргі кезде Алматы облысында Мойнақ ГЭС-ы мен Балхаш ГЭС-ның құрылыс жобасы іске асырылуда.      

www.samruk-energy.kz

Сонымен бірге :