Алматы қ. тұтынушыларына электр энергиясын тұтыну көлеміне қарай дифференцияланған тарифтер бойынша тұтынылған электр энергиясына есеп айырысу үлгілері:

 

12%-дық ҚҚС есепте-гендегі тариф

электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға арналған тұтыну көлемі (1 тұрғынға)

электроплиталарын қолданатын тұтынушыларға арналған тұтыну көлемі (1 тұрғынға)

Жалғыз басты тұрғындарды есептемегенде басқа барлық тұтынушыларға

Жалғыз басты тұрғындар үшін

Жалғыз басты тұрғындарды есептемегенде басқа барлық тұтынушыларға

Жалғыз басты тұрғындар үшін

Бірінші деңгей

14,36

90-ға дейін

115-ке дейін

115-ке дейін

 140-қа дейін

Екінші деңгей

19,44

90-нан 160-қа дейін

115-тен 160-қа дейін

115-тен 190-ға дейін

140-тан 190-ға дейін

Үшінші деңгей

24,32

160-тан жоғары

160-тан жоғары

190-нан жоғары

190-нан жоғары

 

 

Төлемге есеп айырысудың жалпы қағидаттары

Есептік кезеңге бір тұрғынға электр энергиясын тұтыну көлемі белгіленген. Есептік кезеңнің алдында алдыңғы күнтізбелік ай негізге алынады.

1-ші деңгейлі тариф бойынша тұтынылатын электр энергиясына төлем ең төменгі тариф бойынша, яғни 14,36 теңге/кВтсағ есептеледі.

2-ші деңгейлі тариф бойынша тұтынылатын электр энергиясына төлем 19,44 теңге/кВтсағ тарифі бойынша есептеледі.

2-ші деңгейлі тарифтен жоғары тұтынылатын электр энергиясына төлем 24,32 теңге/кВтсағ тарифі бойынша есептеледі.

Төлемдерді есептеу кезінде әрбір деңгей үшін нақты тұтынылған күндер саны мен тұтыну көлеміне тәуелді тұтыну нормасының нақты деңгейлері есептелінеді.

Төлемі ұсынылатын электр энергиясын тұтынған күндер саны көбінесе бір айдағы күндер санынан айырмасы бар, сондықтан төлем ұсынылған кезде электр энергиясын тұтынудың орташа тәуліктік көлемі есептелінеді (бір айдағы орташа күндер саны пайдаланылады – 30,5) және тұтынылған күндер санына көбейтіледі. Осылайша, электр энергиясын тұтыну лимиті тұтынылған күндер санына есептелінеді.

Сомамен есеп айырысу кезінде түзетуші шот бойынша түзету жүргізілетін тұтыну кезеңі әр түрлі айларға жататын болғандықтан, мысалы, тамыздан қазанға дейін бір айдағы орташа күндер саны пайдаланылады.

Төлем сомасын өздігінен есептеген кезде төмендегі жеңілдетілген есеп кестесін пайдалануға болады.

  1. Бастапқы деректер:

Тұратын адамдар саны – 2 адам

Көрсеткіштерді шешу аралығындағы күндер саны - 30

Барлығы бір айда тұтынылған электр энергиясы – 350 кВтсағ

Тұтынушы электр плитасын қолданбайды

Есеп айырысу:

90 (1 деңгейлі тариф бойынша тұтыну көлемі) * 2 (тұратын адамдар саны) * 14,36 (бірінші деңгейлі тариф) = 584, 80 теңге

70 (160-90=70 2 деңгейлі тариф бойынша тұтыну көлемі) * 2 (тұратын адамдар саны) * 19,44 (екінші деңгейлі тариф) = 721, 60 теңге

30 (350 – (90*2) – (70*2)) * 24,32 (үшінші деңгейлі тариф) = 729, 60 теңге   22,75 

Төлемге қорытынды – (584, 8721, 60729, 60) = 6036  теңге.

 

 

12%-дық

ҚҚС есептегендегі тариф

электр плиталарын қолданбайтын тұтынушыларға арналған тұтыну көлемі (1 тұрғынға)

электроплиталарын қолданатын тұтынушыларға арналған тұтыну көлемі (1 тұрғынға)

Жалғыз басты тұрғындарды есептемегенде басқа барлық тұтынушыларға

Жалғыз басты тұрғындар үшін

Жалғыз басты тұрғындарды есептемегенде басқа барлық тұтынушыларға

Жалғыз басты тұрғындар үшін

бірінші деңгей

14,36

70-ке дейін

100-ге дейін

80-ге дейін

120-ға дейін

екінші деңгей

19,44

 70-тен 130-ға дейін

100-ден 130-ға дейін

 80 -нен 150-ге дейін

120-дан 150-ге дейін

үшінші деңгей

24,32

130-дан жоғары

130-дан жоғары

150-ден жоғары

15-тен жоғары

 

  2. Бастапқы деректер:

Тұратын адамдар саны – 2 адам

Көрсеткіштерді шешу аралығындағы күндер саны – 30

Барлығы бір айда тұтынылған электр энергиясы – 500 кВтсағ

Тұтынушы электр плитасын қолданады

Есеп айырысу:

115 (1 деңгейлі тариф бойынша тұтыну көлемі) * 2 (тұратын адамдар саны) * 14,36  (1 деңгейлі тариф) = 302, 80 теңге

75 (190-115=75 2 деңгейлі тариф бойынша тұтыну көлемі) * 2 (тұратын адамдар саны) * 19,44  (2 деңгейлі тариф) = 916,00 теңге

120 (500 – (115*2) – (75*2))* 24,32  (3 деңгейлі тариф) = 918, 40 теңге

 Төлемге қорытынды – (302, 80+  916,00 + 918,40) = 9 137, 20 теңге.

Алматы облысы аймағының тұтынушыларына: 

 

Алматы облысы аймағының тұтынушыларына электр энергиясын тұтыну көлеміне қарай дифференцияланған тарифтер бойынша тұтынылған электр энергиясына есеп айырысу үлгілері:

1. Бастапқы деректер:

Тұратын адамдар саны – 2 адам

Көрсеткіштерді шешу аралығындағы күндер саны – 30

Барлығы бір айда тұтынылған электр энергиясы – 150 кВтсағ

Тұтынушы электр плитасын қолданбайды.

Есеп айырысу:

70 (1 деңгейлі тариф бойынша тұтыну көлемі) *2 (тұратын адамдар саны) *14,36 (тариф 1 деңгейлі тариф) = 2010, 40 теңге

Есептік айға тұтыну 150 кВтсағ құрайды, яғни 150-140=10 кВтсағекінші тариф деңгейі бойынша санау қажет, т.е.10 х 19,44= 194,40 теңге.

Осылайша, төлемге сома 2 010,40 + 194,40 = 204,80 теңге құрайды.

 2. Бастапқы деректер:

Тұратын адамдар саны – 2 адам

Көрсеткіштерді шешу аралығындағы күндер саны – 30

Барлығы бір айда тұтынылған электр энергиясы – 400 кВтсағ

Тұтынушы электр плитасын пайдаланады

Есеп айырысу:

80 (1 деңгейлі тариф бойынша тұтыну көлемі)  * 2 (тұратын адамдар саны) * 14,36 (1 деңгейлі тариф) = 297, 60 теңге

70 (150-80=70 2 деңгейлі тариф бойынша тұтыну көлемі) * 2 (тұратын адамдар саны) * 19,44 (2 деңгейлі тариф) = 721,60 теңге

100 (400 – (80*2) – (70*2))* 24,32  (3 деңгейлі тариф) = 432, 00 теңге

Төлемге қорытынды – (297, 60+721,60+432, 00) = 7451,20 теңге.

Ескерту:

Назар аударыңыз, көрсетілген кесте бойынша есептелген төлем сомалары түзетуші шот бойынша есептелген төлем сомаларынан айырмашылығы болады.

Төлемдегі айырмашылық бір айдағы орташа күндер санын пайдаланғанға байланысты.