Тұрақты даму

2023 жылғы ESG трендтері

Тұрақты даму – табиғи ресурстарды пайдалануды, инвестициялар бағытын, ғылыми-техникалық даму бағдарын, жеке тұлғаны дамыту мен институционалдық өзгерістерді қамтитын адам қызметінің әр түрлі аспектілерінің үйлесімділігі мен теңгерімі. Осы аспектілердің барлығы келісілген және бір-бірін қолдайтын болса, ол адами қажеттіліктер мен ұмтылыстарды қанағаттандырудың қазіргі және болашақ әлеуетін нығайтады.

Біріккен Ұлттар Ұйымы стратегиялық жоспарды білдіретін тұрақты дамудың 17 мақсатын анықтады. ESG (Environmental, Social, Governance) өз кезегінде жоспар болып табылатын, тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін бизнесті жауапты жүргізу тетіктерін білдіреді.

Қазақстан «Тұрақты даму мақсаттары бойынша Прогресс индексі-2023» рейтингінде 166 елдің ішінен 66-орынға ие болып, мүмкін болатын 100 баллдың 71,6 балл жинады.

«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобында ESG қағидаттарын іске асыру жүзеге асырылуда, бұл экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз етуге ғана емес, сонымен қатар компанияның қаржылық емес тәуекелдерін төмендетуге де көмектеседі.

2023 жылғы ESG трендтері:

* жауапты тұтынуды;

* DUE diligence, Жеткізушінің кодексін қоса алғанда, жеткізу тізбегінің тұрақтылығын;

* жаһандық серіктестікті;

* аумақтардың тұрақты дамуын;

* қызметтің ашықтығын;

* климаттың өзгеруіне, климаттық тәуекелдерді басқаруға және бағалауға қосқан үлесін (IFRS, NCFD және т.б.);

* «жасыл» қаржыландыруды қамтиды.

2023 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ электр энергетика саласындағы үздік компаниялардың 20%-на кіретін ESG тәуекел-рейтингін алды. Рейтинг Sustainalytics агенттігінің шкаласы бойынша орташа тәуекел деңгейіне сәйкес 24,1 баллды құрады. Электр энергетикасы саласындағы ESG тәуекелдерінің жоғары деңгейі тәуекелдерді басқарудың «Күшті» деңгейімен өтеледі.

Рейтингке әсер ететін кейбір негізгі тақырыптарға климаттың өзгеруі, жергілікті тұрғындарды тарту, қалдықтар мен қоршаған ортаның ластануын басқару, еңбек ресурстарын басқару, қызметін жүзеге асыратын өңірлерді дамыту, еңбек пен денсаулықты қорғау, корпоративтік басқару және іскерлік этика жатады.

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС «Самұрық-Энерго» АҚ тәсілдерінде көрсетілген ESG тұрақты даму қағидаттарын қолдайды және ұстанады.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мемлекет, жұмыс берушілер, жұмыскерлер тарапынан үнемі қадағалауды талап ететін аса маңызды әлеуметтік-экономикалық проблема болып табылады.

Серіктестіктің еңбекті қорғау жүйесінің жұмыс істеу мақсаты – бұл қызметкерлердің денсаулығы мен өмірін сақтау. Адамдар – ең құнды ресурс, сондықтан Серіктестіктің жұмыс берушілерінің (басшыларының) басты міндеті адам өміріне қамқорлық жасау және оны сақтау болып табылады.

Серіктестік Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес келуге міндеттенеді.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы еңбек жағдайларын жақсарту үшін Серіктестік жаңа озық технологияларды енгізеді, қызметкерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүзеге асырылады, қауіпсіздік талаптарының сақталуына ішкі бақылау жүргізіледі, оған басқару жүйесін құруды және енгізуді ұйымдастыру, еңбек жағдайларының жай-күйін бақылау, өндірістік бақылау деректеріне жедел талдау жүргізу, тәуекелдерді бағалау және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға қатысты анықталған сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдау кіреді.

Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың деңгейі, сондай-ақ Серіктестік бойынша 2022 жылға дейін жұмыспен байланысты өлімге әкелетін жағдайлардың жалпы саны тіркелген жоқ.

Қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаға жағымсыз әсерді төмендету, шығарындылар мен қалдықтарды азайту, табиғи ресурстар мен энергияны тиімді пайдалану, экология 

Серіктестік ластанудың алдын алу және қоршаған ортаға жағымсыз әсерді төмендету, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, экологиялық және ең озық қолжетімді техникалар мен технологияларды енгізу есебінен экологиялық тәуекелдерді төмендету арқылы экологиялық қауіпсіз қызметті қамтамасыз етеді.

Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін біздің қызметіміздің, сондай-ақ іске асырылып жатқан жобалардың күрделілігі мен маңыздылығын сезіне отырып, біз:

 • ластанудың алдын алу және қоршаған ортаға жағымсыз әсерді төмендету, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, экологиялық және ең озық қолжетімді техникалар мен технологияларды енгізу есебінен экологиялық тәуекелдерді төмендету арқылы экологиялық қауіпсіз қызметті қамтамасыз етуге;
 • энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру тетіктерін әзірлеу және енгізу, сондай-ақ энергияны тиімді пайдаланатын, энергетикалық сипаттамаларды жақсартатын жабдықтарды, өнімдер мен қызметтерді сатып алу арқылы өндірістің энергетикалық тиімділігін арттыруға;
 • қызметкерлерді тартуға және олардың қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызметке қатысуын арттыруға;
 • мүдделі тараптармен олардың пікірлері мен мүдделерін ескере отырып, тиімді қарым-қатынас жасауға және қамтамасыз етуге;
 • Компаниялар тобы қызметінің ашықтығын қамтамасыз етуге және күнделікті қызметті жүзеге асыру кезінде, оның ішінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау кезінде сыбайлас жемқорлықтың кез келген оның нысандары мен көріністерінде көрінуіне жол бермеу бойынша іс-шараларды жүзеге асыруға міндеттенеміз.

Өндіріс тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға жағымсыз әсерді төмендету және экологиялық проблемаларды шешу мақсатында Серіктестік мынадай іс шараларды жүргізеді:

 • жылдық жоспарларға сәйкес энергияны үнемдеу, жанып кеткен қыздыру шамдарын, люминесцентті шамдарды жарықдиодты шамдарға ауыстыру, энергияны үнемдейтін жаңа жабдықты (В класынан төмен емес) сатып алу не болмаса ескірген немесе сынған жабдықты ауыстыру, үй-жайлардағы жылыту жүйесін ауа-райына тәуелді етіп реттеу;
 • құрамында сынап бар шамдарды утилизациялау. Шамдарды алып кеткенген дейін белгіленген мерзімде техника қауіпсіздік ережелері мен санитарлық нормаларды сақтай отырып, шамдарды сақтау жүзеге асырылады;
 • қалдықтарды уақтылы шығару, аккумуляторлық батареяларды утилизациялау. Алып кеткенге дейін оларды қауіпсіздік техникасы мен санитарлық нормаларға сәйкес сақтау;
 • автокөлік паркінің техникалық жай-күйін үнемі тексеру. Қолданыстағы реттеуші органдардың сәйкестік сертификаты бар ЖЖМ пайдалану. Жүргізушілер арасында автомобильдің ІЖҚ ұзақ уақыт жылытуға жол бермеу туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Қоғамдық көлікті пайдалану;
 • қоқысты бөлек жинауға арналған контейнерлер орнатылды;
 • ескі жабдықты энергия тиімді жабдыққа біртіндеп жаңарту (В класынан төмен емес);
 • ҚТҚ шығаруға арналған шарт жасалды.

2023 жылы люминесцентті лампаларды пайдалану азайды.

    «Самрук-Энерго» АҚ Басқарма Төрағасының үндеуі

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу

Қоғамдастық пен оның мүдделі тараптары арасында тиімді байланыс пен диалог құру үшін байланыс жоспары жасалды.

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу - бұл мүдделі тараптардың оларға мұқият, есеп беру құқығын қамтамасыз ететін механизмдер мен процедуралар жиынтығын қамтитын тұрақты процесс.

    «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС тұрақты даму саласындағы 2022-2024 жылдарға арналған бастамалар жоспары

    «АЭС» ЖШС коммуникация жоспары

Тұрақты даму Тұрақты даму
SEO_STREET_ADDRESS SEO_POSTALCODE SEO_LOCALITY SEO_REGION SEO_COUNTRY

Тұрақты даму

2023 жылғы ESG трендтері

Тұрақты даму – табиғи ресурстарды пайдалануды, инвестициялар бағытын, ғылыми-техникалық даму бағдарын, жеке тұлғаны дамыту мен институционалдық өзгерістерді қамтитын адам қызметінің әр түрлі аспектілерінің үйлесімділігі мен теңгерімі. Осы аспектілердің барлығы келісілген және бір-бірін қолдайтын болса, ол адами қажеттіліктер мен ұмтылыстарды қанағаттандырудың қазіргі және болашақ әлеуетін нығайтады.

Біріккен Ұлттар Ұйымы стратегиялық жоспарды білдіретін тұрақты дамудың 17 мақсатын анықтады. ESG (Environmental, Social, Governance) өз кезегінде жоспар болып табылатын, тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін бизнесті жауапты жүргізу тетіктерін білдіреді.

Қазақстан «Тұрақты даму мақсаттары бойынша Прогресс индексі-2023» рейтингінде 166 елдің ішінен 66-орынға ие болып, мүмкін болатын 100 баллдың 71,6 балл жинады.

«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобында ESG қағидаттарын іске асыру жүзеге асырылуда, бұл экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз етуге ғана емес, сонымен қатар компанияның қаржылық емес тәуекелдерін төмендетуге де көмектеседі.

2023 жылғы ESG трендтері:

* жауапты тұтынуды;

* DUE diligence, Жеткізушінің кодексін қоса алғанда, жеткізу тізбегінің тұрақтылығын;

* жаһандық серіктестікті;

* аумақтардың тұрақты дамуын;

* қызметтің ашықтығын;

* климаттың өзгеруіне, климаттық тәуекелдерді басқаруға және бағалауға қосқан үлесін (IFRS, NCFD және т.б.);

* «жасыл» қаржыландыруды қамтиды.

2023 жылы «Самұрық-Энерго» АҚ электр энергетика саласындағы үздік компаниялардың 20%-на кіретін ESG тәуекел-рейтингін алды. Рейтинг Sustainalytics агенттігінің шкаласы бойынша орташа тәуекел деңгейіне сәйкес 24,1 баллды құрады. Электр энергетикасы саласындағы ESG тәуекелдерінің жоғары деңгейі тәуекелдерді басқарудың «Күшті» деңгейімен өтеледі.

Рейтингке әсер ететін кейбір негізгі тақырыптарға климаттың өзгеруі, жергілікті тұрғындарды тарту, қалдықтар мен қоршаған ортаның ластануын басқару, еңбек ресурстарын басқару, қызметін жүзеге асыратын өңірлерді дамыту, еңбек пен денсаулықты қорғау, корпоративтік басқару және іскерлік этика жатады.

«АлматыЭнергоСбыт» ЖШС «Самұрық-Энерго» АҚ тәсілдерінде көрсетілген ESG тұрақты даму қағидаттарын қолдайды және ұстанады.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мемлекет, жұмыс берушілер, жұмыскерлер тарапынан үнемі қадағалауды талап ететін аса маңызды әлеуметтік-экономикалық проблема болып табылады.

Серіктестіктің еңбекті қорғау жүйесінің жұмыс істеу мақсаты – бұл қызметкерлердің денсаулығы мен өмірін сақтау. Адамдар – ең құнды ресурс, сондықтан Серіктестіктің жұмыс берушілерінің (басшыларының) басты міндеті адам өміріне қамқорлық жасау және оны сақтау болып табылады.

Серіктестік Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына, сондай-ақ денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес келуге міндеттенеді.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы еңбек жағдайларын жақсарту үшін Серіктестік жаңа озық технологияларды енгізеді, қызметкерлерді даярлау және олардың біліктілігін арттыру жүзеге асырылады, қауіпсіздік талаптарының сақталуына ішкі бақылау жүргізіледі, оған басқару жүйесін құруды және енгізуді ұйымдастыру, еңбек жағдайларының жай-күйін бақылау, өндірістік бақылау деректеріне жедел талдау жүргізу, тәуекелдерді бағалау және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарға қатысты анықталған сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдау кіреді.

Өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың деңгейі, сондай-ақ Серіктестік бойынша 2022 жылға дейін жұмыспен байланысты өлімге әкелетін жағдайлардың жалпы саны тіркелген жоқ.

Қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаға жағымсыз әсерді төмендету, шығарындылар мен қалдықтарды азайту, табиғи ресурстар мен энергияны тиімді пайдалану, экология 

Серіктестік ластанудың алдын алу және қоршаған ортаға жағымсыз әсерді төмендету, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, экологиялық және ең озық қолжетімді техникалар мен технологияларды енгізу есебінен экологиялық тәуекелдерді төмендету арқылы экологиялық қауіпсіз қызметті қамтамасыз етеді.

Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін біздің қызметіміздің, сондай-ақ іске асырылып жатқан жобалардың күрделілігі мен маңыздылығын сезіне отырып, біз:

 • ластанудың алдын алу және қоршаған ортаға жағымсыз әсерді төмендету, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, экологиялық және ең озық қолжетімді техникалар мен технологияларды енгізу есебінен экологиялық тәуекелдерді төмендету арқылы экологиялық қауіпсіз қызметті қамтамасыз етуге;
 • энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру тетіктерін әзірлеу және енгізу, сондай-ақ энергияны тиімді пайдаланатын, энергетикалық сипаттамаларды жақсартатын жабдықтарды, өнімдер мен қызметтерді сатып алу арқылы өндірістің энергетикалық тиімділігін арттыруға;
 • қызметкерлерді тартуға және олардың қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қызметке қатысуын арттыруға;
 • мүдделі тараптармен олардың пікірлері мен мүдделерін ескере отырып, тиімді қарым-қатынас жасауға және қамтамасыз етуге;
 • Компаниялар тобы қызметінің ашықтығын қамтамасыз етуге және күнделікті қызметті жүзеге асыру кезінде, оның ішінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау кезінде сыбайлас жемқорлықтың кез келген оның нысандары мен көріністерінде көрінуіне жол бермеу бойынша іс-шараларды жүзеге асыруға міндеттенеміз.

Өндіріс тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға жағымсыз әсерді төмендету және экологиялық проблемаларды шешу мақсатында Серіктестік мынадай іс шараларды жүргізеді:

 • жылдық жоспарларға сәйкес энергияны үнемдеу, жанып кеткен қыздыру шамдарын, люминесцентті шамдарды жарықдиодты шамдарға ауыстыру, энергияны үнемдейтін жаңа жабдықты (В класынан төмен емес) сатып алу не болмаса ескірген немесе сынған жабдықты ауыстыру, үй-жайлардағы жылыту жүйесін ауа-райына тәуелді етіп реттеу;
 • құрамында сынап бар шамдарды утилизациялау. Шамдарды алып кеткенген дейін белгіленген мерзімде техника қауіпсіздік ережелері мен санитарлық нормаларды сақтай отырып, шамдарды сақтау жүзеге асырылады;
 • қалдықтарды уақтылы шығару, аккумуляторлық батареяларды утилизациялау. Алып кеткенге дейін оларды қауіпсіздік техникасы мен санитарлық нормаларға сәйкес сақтау;
 • автокөлік паркінің техникалық жай-күйін үнемі тексеру. Қолданыстағы реттеуші органдардың сәйкестік сертификаты бар ЖЖМ пайдалану. Жүргізушілер арасында автомобильдің ІЖҚ ұзақ уақыт жылытуға жол бермеу туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Қоғамдық көлікті пайдалану;
 • қоқысты бөлек жинауға арналған контейнерлер орнатылды;
 • ескі жабдықты энергия тиімді жабдыққа біртіндеп жаңарту (В класынан төмен емес);
 • ҚТҚ шығаруға арналған шарт жасалды.

2023 жылы люминесцентті лампаларды пайдалану азайды.

    «Самрук-Энерго» АҚ Басқарма Төрағасының үндеуі

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу

Қоғамдастық пен оның мүдделі тараптары арасында тиімді байланыс пен диалог құру үшін байланыс жоспары жасалды.

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу - бұл мүдделі тараптардың оларға мұқият, есеп беру құқығын қамтамасыз ететін механизмдер мен процедуралар жиынтығын қамтитын тұрақты процесс.

    «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС тұрақты даму саласындағы 2022-2024 жылдарға арналған бастамалар жоспары

    «АЭС» ЖШС коммуникация жоспары

Тұрақты даму Тұрақты даму
SEO_STREET_ADDRESS SEO_POSTALCODE SEO_LOCALITY SEO_REGION SEO_COUNTRY